KẾT QUẢ THI NGÀY 29/06/2019

How To Apply For The PMP Exam In 13 Easy Steps

How To Apply For The PMP Exam In 13 Easy Steps

Click vào đường link phía dưới để xem bảng điểm:

https://ictntu.com/wp-content/uploads/2019/07/BANG-DIEM-29-06-2019-.pdf