KẾT QUẢ THI NGÀY 27/07/2019

Tro Thanh Chuyen Gia Quan Tri Mang Nen Bat Dau Tu Dau

Tro Thanh Chuyen Gia Quan Tri Mang Nen Bat Dau Tu Dau

Click vào đường link phía dưới để xem bảng điểm:

https://ictntu.com/wp-content/uploads/2019/08/BANG-DIEM-27-07-2019-.pdf