KẾT QUẢ THI NGÀY 02/06/2019

Ket Qua

Ket Qua

Click vào đường link phía dưới để xem bảng điểm

https://ictntu.com/wp-content/uploads/2019/06/BANG-DIEM-02-06-2019-.pdf