KẾT QUẢ THI 25-05-2019

How To Apply For The PMP Exam In 13 Easy Steps

How To Apply For The PMP Exam In 13 Easy Steps

Các bạn click vào link phía dưới để xem điểm thi nhé:

https://ictntu.com/wp-content/uploads/2019/06/BANG-DIEM-25-05-2019.i.pdf