KẾT QUẢ THI 20-04-2019

Tro Thanh Chuyen Gia Quan Tri Mang Nen Bat Dau Tu Dau

Tro Thanh Chuyen Gia Quan Tri Mang Nen Bat Dau Tu Dau

Các bạn click vào link sau để xem kết quả thi nhé:

https://ictntu.com/wp-content/uploads/2019/05/BANG-DIEM-20-04-2019-.pdf