DANH SACH THI 28/10/2018 CA 2

AP ICET Exam Pattern

AP ICET Exam Pattern

Danh sách thi ngày 28/10/2018 ca 2 (Giờ thi: 09h30 – 11h50)

Thí sinh có mặt trước 10 phút  tại phòng thi. Khi đi mang theo CMND hoặc giấy tờ theo quy định

Địa điểm thi: PM02 – Trung tâm NC&PT CNPM (Đối diện hội trường số 03 – Trường ĐH Nha Trang)

Click vào đây để xem danh sách thi: https://ictntu.com/wp-content/uploads/2018/10/Danh-sach-thi-28-10-2018-Ca-2-converted.pdf