22/05/2018
BV206

Danh sách thi ngày 16/06/2018

Danh sách thi ngày 16/06/2018 ca 1 (Giờ thi: 07h15 – 09h30) Thí sinh có mặt trước 10 phút  tại phòng thi. Khi đi mang theo […]