20/09/2019
How To Apply For The PMP Exam In 13 Easy Steps

KẾT QUẢ THI NGÀY 24/08/2019

Click vào đường link phía dưới để xem bảng điểm: https://ictntu.com/wp-content/uploads/2019/09/BANG-DIEM-24-08-2019i.pdf
27/08/2019
Tro Thanh Chuyen Gia Quan Tri Mang Nen Bat Dau Tu Dau

KẾT QUẢ THI NGÀY 27/07/2019

Click vào đường link phía dưới để xem bảng điểm: https://ictntu.com/wp-content/uploads/2019/08/BANG-DIEM-27-07-2019-.pdf
17/07/2019
How To Apply For The PMP Exam In 13 Easy Steps

KẾT QUẢ THI NGÀY 29/06/2019

Click vào đường link phía dưới để xem bảng điểm: https://ictntu.com/wp-content/uploads/2019/07/BANG-DIEM-29-06-2019-.pdf
24/06/2019
Ket Qua

KẾT QUẢ THI NGÀY 02/06/2019

Click vào đường link phía dưới để xem bảng điểm https://ictntu.com/wp-content/uploads/2019/06/BANG-DIEM-02-06-2019-.pdf
20/06/2019
How To Apply For The PMP Exam In 13 Easy Steps

KẾT QUẢ THI 25-05-2019

Các bạn click vào link phía dưới để xem điểm thi nhé: https://ictntu.com/wp-content/uploads/2019/06/BANG-DIEM-25-05-2019.i.pdf
29/05/2019
Tro Thanh Chuyen Gia Quan Tri Mang Nen Bat Dau Tu Dau

KẾT QUẢ THI 20-04-2019

Các bạn click vào link sau để xem kết quả thi nhé: https://ictntu.com/wp-content/uploads/2019/05/BANG-DIEM-20-04-2019-.pdf  
28/03/2019
AP ICET Exam Pattern

Kết quả thi 09/03/2019

Click vào link sau để xem kết quả thi: https://ictntu.com/wp-content/uploads/2019/03/BANG-DIEM-09-03-2019-.pdf
26/02/2019
Ket Qua

Kết quả thi 19/01/2019

19/01/2019
Ket Qua

Kết quả thi 30/12/2018