29/05/2019
Tro Thanh Chuyen Gia Quan Tri Mang Nen Bat Dau Tu Dau

KẾT QUẢ THI 20-04-2019

Các bạn click vào link sau để xem kết quả thi nhé: https://ictntu.com/wp-content/uploads/2019/05/BANG-DIEM-20-04-2019-.pdf  
28/03/2019
AP ICET Exam Pattern

Kết quả thi 09/03/2019

Click vào link sau để xem kết quả thi: https://ictntu.com/wp-content/uploads/2019/03/BANG-DIEM-09-03-2019-.pdf
26/02/2019
Ket Qua

Kết quả thi 19/01/2019

19/01/2019
Ket Qua

Kết quả thi 30/12/2018

14/01/2019
Ket Qua

KẾT QUẢ THI 09-12-2018

09/01/2019
How To Apply For The PMP Exam In 13 Easy Steps

KẾT QUẢ THI NGÀY 01/12/2018

Kết quả thi ngày 01/12/2018
27/11/2018
How To Apply For The PMP Exam In 13 Easy Steps

KẾT QUẢ THI NGÀY 28/10/2018

Kết quả thi 28/10/2018  
02/11/2018
How To Apply For The PMP Exam In 13 Easy Steps

KẾT QUẢ THI NGÀY 13/10/2018

Thí sinh kiểm tra thông tin, chỉnh sữa sai sót, phúc khảo bài thi trước ngày 11/11/2018. SĐT liên hệ: 01674589443
03/10/2018
Ket Qua

Kết quả thi 15/09/2018

Kết quả thi 15/09/2018 Thí sinh kiểm tra thông tin, chỉnh sữa sai sót trước ngày 09/10/2018. SĐT liên hệ: 01674589443