How To Apply For The PMP Exam In 13 Easy Steps

How To Apply For The PMP Exam In 13 Easy Steps

Danh sách thi ngày 09/03/2019 ca 1 (Giờ thi: 07h30 – 09h10)

Thí sinh có mặt trước 10 phút  tại phòng thi. Khi đi mang theo CMND hoặc giấy tờ theo quy định

Địa điểm thi: PM02 – Trung tâm NC&PT CNPM (Đối diện viện khai thác thủy sản – Trường ĐH Nha Trang)

Click vào đây để xem danh sách thi: 

https://ictntu.com/wp-content/uploads/2019/03/DS-thi-09-03-2019-ca-1-đã-chuyển-đổi.pdf